Bwytai Indiaidd Gorau ym Manceinion

 Bwytai Indiaidd Gorau ym Manceinion

Michael Sparks

Mae Manceinion wedi sefydlu ei hun fel canolbwynt ar gyfer bwyd Indiaidd yn y DU ac nid yw'n syndod o ystyried amrywiaeth ac ansawdd y bwytai sydd ar gael yn y ddinas. P'un a ydych chi'n chwilio am brydau traddodiadol neu ddehongliadau modern, mae gan Fanceinion rywbeth i'w gynnig i bawb. Yn yr erthygl hon, rydyn ni wedi crynhoi'r 10 bwyty Indiaidd gorau ym Manceinion sy'n siŵr o fodloni'ch chwant am fwyd Indiaidd.

Y 10 Bwytai Indiaidd Gorau ym Manceinion

Mae Manceinion yn ddinas sy'n yn adnabyddus am ei sîn fwyd amrywiol a bywiog. O ran bwyd Indiaidd, mae yna lawer o opsiynau i ddewis ohonynt. P’un a ydych chi mewn hwyliau am brydau traddodiadol neu droeon cyfoes, rydych chi’n siŵr o ddod o hyd i rywbeth sy’n gogleisio’ch blasbwyntiau. Dyma'r 10 bwyty Indiaidd gorau ym Manceinion y mae'n rhaid i chi roi cynnig arnynt.

Zouk

Zouk

Bwyty sy'n cynnig golwg gyfoes ar fwyd Indiaidd a Phacistanaidd yw Zouk. Mae gan y bwyty awyrgylch steilus a modern sy'n berffaith ar gyfer noson allan gyda ffrindiau neu achlysur arbennig. Mae'r fwydlen yn cynnwys amrywiaeth eang o brydau, o fwyd stryd i gyris, a phopeth rhyngddynt.

Un o'r seigiau y mae'n rhaid rhoi cynnig arnynt yn Zouk yw'r golwythion cig oen, sy'n cael eu marineiddio mewn cyfuniad o sbeisys a'u grilio. i berffeithrwydd. Opsiwn gwych arall i ddechreuwyr yw'r aloo tikki chaat, sef pati tatws blasus wedi'i weini ag efsiytni ac iogwrt. Ar gyfer prif gyflenwad, mae'r Nihari a'r pryd llofnod, Zouk Karahi, yn cael eu hargymell yn fawr. Mae'r gwasanaeth yn ardderchog, ac mae'r staff bob amser wrth law i helpu gydag argymhellion. Os ydych chi'n chwilio am fwyty Indiaidd gyda naws fodern, mae Zouk yn bendant yn werth ymweld ag ef.

Mowgli Street Food

Mowgli Street Food

Mae Mowgli Street Food yn fwyty sydd â wedi cymryd y sîn bwyd ym Manceinion gan storm gyda'i ffres a blasus bwyd stryd Indiaidd. Mae gan y bwyty awyrgylch hamddenol a hamddenol sy'n berffaith ar gyfer cinio cyflym neu noson oer gyda ffrindiau. Mae'r bwyd yn cael ei weini ar ffurf tapas, sy'n ei wneud yn berffaith i'w rannu.

Un o'r seigiau y mae'n rhaid rhoi cynnig arni yn Mowgli Street Food yw'r blychau tiffin, sy'n llawn amrywiaeth o gyris gwahanol. Opsiwn gwych arall yw'r bomiau sgwrsio iogwrt, sef peli creisionllyd wedi'u llenwi â iogwrt sbeislyd. Mae'r ddewislen yn cynnwys chats, tikkis, a chyrri, i enwi ond ychydig. Mae'r blasau'n feiddgar ac yn flasus, ac mae'r dognau'n hael.

Bundobust

Bundobust

Bwyty Indiaidd llysieuol yw Bundobust sy'n adnabyddus am ei ddewis cwrw crefftus a'i addurn unigryw. Mae gan y bwyty naws hwyliog a hynod sy'n berffaith ar gyfer noson allan gyda ffrindiau. Mae'r seigiau ar y fwydlen wedi'u hysbrydoli gan fwyd stryd Indiaidd ac yn orlawn o flas.

Un o'r seigiau y mae'n rhaid rhoi cynnig arnynt yn Bundobust yw'r bhaji nionyn,sy'n ffriter crensiog a blasus wedi'i wneud â nionod a sbeisys. Opsiwn gwych arall yw'r sglodion okra, sy'n grensiog a blasus. Ar gyfer prif gyflenwad, mae'r Bundobust Thali a'r Vada Pav yn cael eu hargymell yn fawr. Mae'r gwasanaeth yn gyfeillgar ac yn effeithlon, ac mae'r prisiau'n rhesymol iawn. Os ydych chi'n chwilio am fwyty Indiaidd gyda naws hwyliog a hynod, Bundobust yw'r lle perffaith.

Asha's

Bwytai Ashas – Birmingham

Bwyty Indiaidd pen uchel yw Asha's sy'n cynnig golwg gyfoes ar fwyd Indiaidd traddodiadol. Mae gan y bwyty tu mewn hardd ac awyrgylch soffistigedig sy'n berffaith ar gyfer achlysur arbennig neu noson allan ffansi. Mae'r fwydlen yn cynnwys amrywiaeth eang o seigiau, gan gynnwys cigoedd tandoori, bwyd môr a chyrri.

Un o'r seigiau y mae'n rhaid rhoi cynnig arnynt yn Asha's yw'r golwythion cig oen, sy'n cael eu marineiddio mewn cyfuniad o sbeisys a'u grilio i berffeithrwydd . Opsiwn gwych arall yw'r cyw iâr menyn, sef cyri hufennog a blasus sy'n sicr o fodloni. Mae'r gwasanaeth yn ardderchog, ac mae'r staff yn groesawgar a chyfeillgar.

This & Bod

Hwn & Mae hwnnw’n fwyty diymhongar tebyg i ffreutur sydd wedi bod yn gweini bwyd Indiaidd syml a blasus i bobl Manceinion ers dros 30 mlynedd. Mae gan y bwyty ddull di-ffrils sy'n berffaith ar gyfer cinio cyflym a hawdd. Mae'r fwydlen yn fach ond yn gryf, gyda llond llaw o gyrisac ochrau.

Gweld hefyd: Oes gennych chi syndrom hapusrwydd cyrchfan?

Un o'r seigiau y mae'n rhaid rhoi cynnig arnynt yn This & Dyna'r cyri cyw iâr heb asgwrn gyda reis. Mae'r cyri yn sbeislyd ac yn flasus, ac mae'r reis wedi'i goginio'n berffaith. Mae'r prisiau'n rhesymol iawn, ac mae'r gwasanaeth yn gyfeillgar ac yn effeithlon. Os ydych chi'n chwilio am fwyty Indiaidd dilys gydag agwedd ddi-ffrils, mae This & Dyna'r lle i chi.

Dishoom

Dishoom

Bwyty Indiaidd yw Dishoom sydd wedi'i ysbrydoli gan gaffis Irani Bombay. Mae gan y bwyty du mewn hardd sydd wedi'i ysbrydoli gan fudiad Art Deco Bombay. Mae'r fwydlen yn cynnwys amrywiaeth o seigiau, gan gynnwys cebabs, cyris, a biryanis.

Un o'r seigiau y mae'n rhaid rhoi cynnig arni yn Dishoom yw'r rhuddem cyw iâr, sef cyri sbeislyd a blasus sy'n cael ei weini â bara naan. Opsiwn gwych arall yw'r daal du, sy'n ddysgl ffacbys hufennog a chyfoethog. Mae'r gwasanaeth yn ardderchog, ac mae'r staff yn groesawgar a chyfeillgar. Os ydych chi'n chwilio am fwyty Indiaidd gyda thipyn o hiraeth, Dishoom yw'r lle perffaith.

Pwll Golosg Mughli

Pwll Golosg Mughli

Pwll Golosg Mughli

Pwll Golosg Mugli bwyty sy'n adnabyddus am ei gebabs wedi'u grilio â siarcol. Mae gan y bwyty awyrgylch hamddenol a hamddenol sy'n berffaith ar gyfer noson allan gyda ffrindiau. Mae'r fwydlen yn cynnwys amrywiaeth o wahanol cebabs, yn ogystal â chyrri, biryanis, a bwyd stryd.

Un o'r pethau y mae'n rhaid rhoi cynnig arnyntcebabs ym Mhwll Golosg Mughli yw'r golwythion cig oen, sy'n cael eu marinadu mewn cyfuniad o sbeisys a'u grilio i berffeithrwydd. Opsiwn gwych arall yw cebabs seekh, sy'n cael eu gwneud â briwgig oen a sbeisys. Mae'r prisiau'n rhesymol, ac mae'r gwasanaeth yn gyfeillgar ac yn effeithlon. Os ydych chi'n ffan o farbeciw Pacistanaidd ac Indiaidd, Pwll Golosg Mughli yw'r lle i chi.

Rajdoot Tandoori

Rajdoot Tandoori

Bwyty Indiaidd traddodiadol yw Rajdoot Tandoori sydd wedi bod. gwasanaethu pobl Manceinion am dros 50 mlynedd. Mae gan y bwyty naws hamddenol ac achlysurol sy'n berffaith ar gyfer pryd o fwyd teuluol neu ddal i fyny gyda ffrindiau. Mae'r fwydlen yn cynnwys seigiau clasurol, gan gynnwys cigoedd tandoori, biryanis, a'r cyw iâr gwaradwyddus tikka masala.

Un o'r seigiau y mae'n rhaid rhoi cynnig arni yn Rajdoot Tandoori yw'r cyw iâr tikka masala, sef cyri hufennog a blasus sy'n wedi ei weini â bara naan. Opsiwn gwych arall yw'r buna cig oen, sef cyri sbeislyd ac aromatig sy'n sicr o fodloni. Mae'r dognau'n hael, ac mae'r prisiau'n rhesymol.

Scene Indian Street Kitchen

Scene Indian Street Kitchen

Scene Mae Indian Street Kitchen yn fwyty Indiaidd modern sy'n cael ei ysbrydoli gan y bwyd stryd o Mumbai. Mae gan y bwyty awyrgylch hwyliog a bywiog sy'n berffaith ar gyfer noson allan gyda ffrindiau. Mae'r fwydlen yn cynnwys amrywiaeth o seigiau, gan gynnwys chaats, tikkas, acyris.

Un o'r seigiau y mae'n rhaid rhoi cynnig arnynt yn Scene Indian Street Kitchen yw'r wraps Dosa, sy'n llawn amrywiaeth o lenwadau blasus. Opsiwn gwych arall yw'r naan cyw iâr menyn, sef bara naan creisionllyd a blasus wedi'i lenwi â chyw iâr menyn hufennog. Mae'r gwasanaeth yn gyfeillgar ac yn effeithlon, ac mae'r prisiau'n rhesymol.

Ystafell Tiffin Indiaidd

Ystafell Tiffin Indiaidd

Bwyty Indiaidd achlysurol yw Ystafell Tiffin Indiaidd sydd wedi'i leoli yn Ardal Ogleddol Manceinion. Mae gan y bwyty naws hamddenol ac achlysurol sy'n berffaith ar gyfer cinio cyflym neu noson oer gyda ffrindiau. Mae'r fwydlen yn cynnwys amrywiaeth o brydau bwyd stryd, gan gynnwys chaats, dosas, a rholiau kathi.

Un o'r seigiau y mae'n rhaid rhoi cynnig arni yn Ystafell Tiffin Indiaidd yw'r vada pao, sef pati tatws blasus wedi'i weini â siytni a bara. Opsiwn gwych arall yw'r cebab seekh cig oen, sef cebab sbeislyd a blasus sy'n siŵr o fodloni. Mae'r dognau'n hael, ac mae'r prisiau'n rhesymol.

P'un a ydych chi mewn hwyliau am brydau traddodiadol neu droeon cyfoes, mae'r 10 bwyty Indiaidd gorau ym Manceinion wedi rhoi digon o sylw i chi. O fwytai achlysurol arddull ffreutur i brofiadau bwyta o safon uchel, mae rhywbeth at ddant pawb. Felly, casglwch eich ffrindiau a'ch teulu a pharatowch i fwynhau ychydig o fwyd Indiaidd blasus.

Siglenni Llofnod i Roi Ym mhob Bwyty

Nawrein bod wedi eich cyflwyno i'r 10 bwyty Indiaidd gorau ym Manceinion, mae'n bryd siarad am eu prydau unigryw. Y seigiau unigryw hyn sy'n gwneud i'r bwytai hyn sefyll allan ac maen nhw'n hanfodol i unrhyw un sy'n hoff o fwyd Indiaidd.

Gweld hefyd: 5 Ramen Gorau yn Llundain 2023

Zouk – golwythion cig oen a aloo tikki chaat

  • Bwyd Stryd Mowgli – tiffin blychau a bomiau sgwrsio iogwrt
  • Bundobust – Bundobust Thali a Vada Pav
  • Asha's – golwythion cig oen a chyw iâr menyn
  • Mae hyn & Hynny – cyri cyw iâr heb asgwrn gyda reis
  • Dishoom – rhuddem cyw iâr a daal du
  • Pwll Golosg Mughli – golwythion cig oen a chebabs ceis
  • Rajdoot Tandoori – cyw iâr tikka masala a phennawd cig oen
  • Golygfa Cegin Indiaidd Street – Dosa wraps a menyn naan cyw iâr
  • Ystafell Indiaidd Tiffin – vada pao a chig oen seekh cebab

Casgliad

Manchester yn ddinas sy'n llawn arogl a blasau bwyd Indiaidd. O seigiau traddodiadol i ddehongliadau modern, mae gan y ddinas rywbeth i'w gynnig i bawb. Gobeithiwn fod ein rhestr o'r 10 bwyty Indiaidd gorau ym Manceinion wedi eich helpu i ddod o hyd i'ch hoff lecyn nesaf ar gyfer bwyd Indiaidd dilys a blasus.

Byddwch yn siŵr eich bod yn rhoi cynnig ar y seigiau unigryw ym mhob bwyty, gan eu bod yn wirioneddol yn cynrychioli'r unigryw. offrymau pob sefydliad. P'un a ydych chi'n chwilio am le achlysurol i ginio neu fwyty ffansi am noson allan, mae gan Fanceinion y cyfan o ran Indiaidd.bwyd.

Michael Sparks

Mae Jeremy Cruz, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Michael Sparks, yn awdur amryddawn sydd wedi cysegru ei fywyd i rannu ei arbenigedd a'i wybodaeth ar draws amrywiol feysydd. Gydag angerdd am ffitrwydd, iechyd, bwyd a diod, ei nod yw grymuso unigolion i fyw eu bywydau gorau trwy ffyrdd cytbwys a maethlon o fyw.Mae Jeremy nid yn unig yn frwd dros ffitrwydd ond hefyd yn faethegydd ardystiedig, gan sicrhau bod ei gyngor a'i argymhellion yn seiliedig ar sylfaen gadarn o arbenigedd a dealltwriaeth wyddonol. Mae'n credu bod gwir les yn cael ei gyflawni trwy ddull cyfannol, sy'n cwmpasu nid yn unig ffitrwydd corfforol ond hefyd les meddyliol ac ysbrydol.Fel ceisiwr ysbrydol ei hun, mae Jeremy yn archwilio gwahanol arferion ysbrydol o bob rhan o'r byd ac yn rhannu ei brofiadau a'i fewnwelediadau ar ei flog. Mae'n credu bod y meddwl a'r enaid yr un mor bwysig â'r corff o ran sicrhau lles a hapusrwydd cyffredinol.Yn ogystal â'i ymroddiad i ffitrwydd ac ysbrydolrwydd, mae gan Jeremy ddiddordeb mawr mewn harddwch a gofal croen. Mae'n archwilio'r tueddiadau diweddaraf yn y diwydiant harddwch ac yn cynnig awgrymiadau a chyngor ymarferol ar gyfer cynnal croen iach a gwella harddwch naturiol.Adlewyrchir chwant Jeremy am antur ac archwilio yn ei gariad at deithio. Mae'n credu bod teithio yn caniatáu i ni ehangu ein gorwelion, cofleidio gwahanol ddiwylliannau, a dysgu gwersi bywyd gwerthfawrar hyd y ffordd. Trwy ei flog, mae Jeremy yn rhannu awgrymiadau teithio, argymhellion, a straeon ysbrydoledig a fydd yn tanio'r chwant crwydro o fewn ei ddarllenwyr.Gydag angerdd am ysgrifennu a chyfoeth o wybodaeth mewn sawl maes, Jeremy Cruz, neu Michael Sparks, yw'r awdur poblogaidd i unrhyw un sy'n ceisio ysbrydoliaeth, cyngor ymarferol, ac agwedd gyfannol at amrywiol agweddau bywyd. Trwy ei flog a’i wefan, mae’n ymdrechu i greu cymuned lle gall unigolion ddod at ei gilydd i gefnogi ac ysgogi ei gilydd ar eu taith tuag at les a hunan-ddarganfyddiad.